Actielijstje: maak je klaar voor IBAN en SEPA!

Wat verandert er?

Het rekeningnummer IBAN, overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen zijn straks zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende betalingen te gebruiken. Het Nederlandse IBAN bestaat uit 18 tekens: het huidige rekeningnummer, vooraf gegaan door de landencode, een controlegetal, letters die je bank aanduiden en een aanvulling met een of meer nullen. Voor betalingen over de grens is vanaf 2014 geen Bank Identificatie Code (BIC) meer nodig, een IBAN volstaat. Voor eurobetalingen over de grens binnen het SEPA-gebied volstaat een IBAN vanaf 1 februari 2016. Je bank voegt dan zelf de BIC toe.

Mogelijk gevolgen

  • De huidige bankrekeningnummers van je relaties moet je wijzigen in een IBAN.
  • Je eigen bankrekeningnummer(s) veranderen in een IBAN
  • Om je relaties op de hoogte te stellen van uw IBAN en BIC is het raadzaam deze te vermelden in je correspondentie
  • Vervangen van huidige betaalstandaarden en -termijnen voor het doen van overboekingen en incasso’s.

Incasso

Je zult de bestaande incasso’s vervangen. Belangrijk verschil met de huidige Nederlandse machtigingen is dat diegene bij wie wordt geïncasseerd geen terugboekingsrecht heeft. Ook komt er een ander bestandsformaat waarmee de incasso’s worden uitgewisseld. Voor business-to-business-betalingen geldt in principe een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Administratie

Leg tijdig de juiste IBAN- en BIC-gegevens van je relaties vast in je administratieve systemen. Voor het verzamelen van deze gegevens kun je gebruik maken van de IBAN/BIC-service (https://www.ibanbicservice.nl/) Als zakelijke gebruiker vind je op deze website ook de IBAN BIC Multichecker, waarmee je van een groot aantal Nederlandse rekeningnummers in één bestand tegelijkertijd de IBAN en BIC kunt opvragen.

Software

Informeer bij je softwareleverancier of je logistieke en administratieve systemen tijdig SEPA-proof zijn  Boek je je financiële administratie zelf in, dan moet je het zelf met je softwareleverancier afstemmen.

Rol banken

De overgang naar SEPA wordt in Nederland begeleid door het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie . Hierin zitten vertegenwoordigers van onder andere banken, bedrijfsleven, consumenten, overheden en softwareleveranciers. Het NFS staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank. Daarnaast hebben de Nederlandse banken de taak om alles wat ze rond SEPA/IBAN ondernemen te communiceren aan hun klanten.

 

Bron: De Telegraaf