Wat is belangrijk om te weten bij een eigen bijdrage voor de auto van de zaak als DGA?

Een DGA krijgt als werknemer van zijn holding een auto van de zaak. Niet de minste, een BMW 730 om precies te zijn met een flinke cataloguswaarde. Je hoeft geen bijtelling te betalen als je kan aantonen dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé gereden hebt. Dus registreert hij zijn gebruik.

De DGA sluit voor alle zekerheid naast zijn arbeidsovereenkomst nog een aanvulling op deze overeenkomst af met zijn BV. Hierin wordt vermeld dat als er een bijtelling voor het privégebruik zou moeten plaatsvinden, een vergelijkbaar bedrag als eigen bijdrage door de DGA moet worden betaald.

Eigen bijdrage fiscaal voordelig?

Een eigen bijdrage voor de auto van de zaak kan fiscaal aantrekkelijk zijn als de DGA 52% inkomstenbelasting moet betalen over de bijtelling. De eigen bijdrage mag worden verrekend met deze bijtelling waardoor deze nihil wordt. Dit fiscale voordeel tegen 52% is hoger dan het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting dat betaald moet worden over de eigen bijdrage. Dit is namelijk maximaal 43,75% waarbij tevens de aanmerkelijk belangheffing (box 2) nog vele jaren kan worden uitgesteld.

Standpunt inspecteur

De rittenregistratie over 2006 en 2007 accepteert de inspecteur niet. Daardoor heeft een afgegeven ‘Verklaring geen privégebruik’ geen waarde meer. De bijtelling moet worden toegepast en de inspecteur legt naheffingsaanslagen op.

Standpunt DGA

Nu er sprake is van een bijtelling, moet de DGA een eigen bijdrage aan zijn BV voldoen. Hier is hij het niet mee eens. De bijtelling voor privégebruik is naar zijn mening nihil. Zo is het toch afgesproken in de overeenkomst?!

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de eigen bijdrage, want deze is niet in hetzelfde loontijdvak of boekjaar is betaald of verrekend. Pas in 2009 werd de eigen bijdrage in de rekening-courant opgenomen. Te laat dus. De DGA staat niet in zijn recht. Een voorwaardelijke eigen bijdrage wordt dus niet geaccepteerd door de fiscus. Een verrekening of betaling die pas na het boekjaar actief wordt, kan niet in mindering worden gebracht op de bijtelling. Belangrijk: Zorg dat de eigen bijdrage voor het privégebruik auto in het lopende boekjaar reeds onvoorwaardelijk is overeengekomen. Kijk dus goed na op welke voorwaarden je een een auto van de zaak hebt en of je eigen bijdrage tijdig in aanmerking wordt genomen.

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@oamkb.nl

Februari 2015