Balans tussen werk en priv? aangetast door smartphones

Uit onderzoek van iPass onder bijna vierduizend werknemers in verschillende landen is gebleken dat werknemers mobieler zijn geworden, maar dat die trend gepaard gaat  met een verslaving aan de eigen smartphone. Eén op de drie mensen komt zelfs in de privésfeer in de problemen omdat zijn/haar mobiel continue gebruikt wordt.