Bedrijven moeten concrete mvo-doelstellingen vastleggen'

Hiertoe zou bijvoorbeeld de Corporate Goverance Code (Code Frijns, de opvolger van de Code Tabaksblat) moeten worden aangescherpt zodat grote bedrijven op hun website gaan vermelden welke gedragscode(s) zij volgen en wat hun concrete, en zo mogelijk gekwantificeerde, mvo-ambities voor het lopende jaar en voor de langere termijn zijn.

Volgens Lambooy draait het bij maatschappelijk verantwoord ondernemen om waardevermeerdering in drie dimensies: People, Planet en Profit. Dat houdt in dat deze drie elementen bij elke bedrijfsbeslissing een rol moeten spelen.

Haar onderzoek laat zien dat het voor de overgang naar een duurzame economie belangrijk is dat het hele bedrijfsleven mvo op structurele wijze integreert in zijn kernactiviteiten. Daarvoor is nodig dat bedrijven hun mvo-doelstellingen zo concreet mogelijk formuleren, zowel voor de lange termijn alsook op jaarbasis. Volgens Lambooy pakt een aantal bedrijven deze handschoen goed op.

De overheid kan bijdragen aan het systematiseren van mvo door bepaalde juridische en semi-juridische kaders aan te scherpen. Dat kan bijvoorbeeld door de bepalingen over mvo in de Corporate Goverance Code concreter te maken en door bedrijven een gestandaardiseerde vorm aan te bieden voor hun maatschappelijke verslaggeving, liefst gekoppeld aan het jaarverslag. Een semi-juridisch kader betreft bijvoorbeeld de interne controleprocessen van bedrijven. Anti-corruptieprogramma's (zowel op bedrijfsniveau als sectorniveau) zouden eraan bijdragen dat de interne bedrijfsinformatie op dit punt correct is.

Lambooy beveelt ook aan dat bedrijven en hun adviseurs steeds een analyse maken met betrekking tot de mensenrechtensituatie, als een bedrijf gaat samenwerken met nieuwe (buitenlandse) partijen. Bedrijven kunnen verder een nuttige bijdrage aan de verduurzaming van de economie leveren door deel te nemen aan de ontwikkeling van duurzaamheidskeurmerken. Daarnaast waarderen consumenten het zeer indien een bedrijf duidelijke productinformatie kan verstrekken over de productiemethoden en herkomst van een product.

In haar proefschrift presenteert Lambooy ook vijf casestudies die laten zien hoe mvo in de praktijk werkt. Twee van die cases gaan over conflicten op het gebied van mvo. De overige drie betreffen het watermanagement van bedrijven, de omgang met biodiversiteitskwesties op de kapitaalmarkt en manieren over hoe in natuur geïnvesteerd kan worden

Lambooy promoveerde op 23 november aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift is getiteld "Corporate Social Responsibility: Legal and semi-legal frameworks supporting CSR. Developments 2000-2010 and case studies".
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl