Belastingaangifte ondernemers niet in het geding

De systemen waarmee ondernemers direct of via een derde partij aangifte doen kunnen blijven werken volgens de Belastingdienst, het MinFin en MKB-Nederland. Deze partijen voerden samen met VNO-NCW en ICT-Office overleg over de veiligheid van het systeem. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat aangifte van ondernemers voldoende veilig zal verlopen, omdat het system hiervoor aanvullende waarborgen kent. Wel zal de aangifte van ondernemers de komende tijd extra worden gemonitord.