Voorkom boetes in de aangiftetijd!

De boeteregelingen van de Belastingdienst worden steeds meer aangescherpt. Als je belastingaangifte niet op tijd binnen is, riskeer je een verzuimboete.

Verzuimboete. Voor de belastingen is er een verschil tussen een verzuimboete en een vergrijpboete. Je krijgt een verzuimboete als je je aangifte niet of niet op tijd indient (aangifteverzuim) of de belasting niet op tijd betaalt (betalingsverzuim).

Vergrijpboete. Een vergrijpboete wordt opgelegd als je opzettelijk een verkeerde of onvolledige aangifte indient of als je aangifte door je grove schuld verkeerd of onvolledig is ingediend. De opzet of grove schuld moet dan wel aan jou te wijten zijn.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting. De maximale verzuimboete voor het niet, te laat of onvolledig doen van aangifte voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting bedraagt € 4.920,-. Als je de aangifte inkomstenbelasting niet of te laat indient, bedraagt de verzuimboete € 226. Bij een tweede achtereenvolgend aangifteverzuim zelfs 20% van € 4.920 = € 984. Ben je te laat met de aangifte vennootschapsbelasting, dan bedraagt de verzuimboete 50% van het maximum, oftewel: € 2.460. In uitzonderlijke gevallen kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van € 4.920, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim.

Eerst een herinnering. Als je te laat bent, krijg je eerst nog een herinnering tot het doen van aangifte. Pas als je aan de daarin gestelde termijn niet voldoet, is er een beboetbaar feit. De inspecteur moet bewijzen dat je een herinnering hebt ontvangen.

Hoe zit het dan eigenlijk met de btw en de loonheffing?

Verzuimboete btw. De maximale boete voor een aangifteverzuim voor de btw is € 123. De inspecteur kan bij een aangifteverzuim een boete opleggen van € 61. De maximumboete kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden opgelegd, bijvoorbeeld bij stelselmatig te laat of niet ingediende aangiften. Je hebt wel 7 dagen speling.

Verzuimboete loonheffing. Voor een aangifteverzuim in de loonbelasting geldt een hoger maximum boetebedrag, namelijk € 1.230. De inspecteur kan bij een aangifteverzuim een boete opleggen van 5% van dat maximum. Ook hier heb je zeven dagen speling.