Belastingvoordeel bij handel tussen ondernemers

De verhuur van onroerende zaken is een ontlaste prestatie. Op gemeenschappelijk verzoek van de verhuurder en de huurder is echter belaste verhuur mogelijk van bedrijfsmatig toegepaste onroerende zaken. Indien er sprake is van een onroerende zaak voor belaste verhuur mag de verhuurder aanspraak maken op aftrek van voorbelasting; bij vrijgestelde verhuur heeft de verhuurder geen recht op aftrek van voorbelasting.

Lees verder