Bewijs van goed gedrag: ook voor bedrijven

Een bewijs van goed gedrag is er niet alleen voor personen, ook bedrijven kunnen er een aanvragen. Deze zogeheten VOGrp kan bijvoorbeeld nodig zijn om mee te kunnen doen met een aanbesteding of bij het afsluiten van een contract.

Wat is een VOGrp?
VOGrp staat voor 'Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen' en is de zakelijke variant van het bewijs van goed gedrag. Het geeft aan dat er geen bezwaren zijn tegen een bedrijf - of beter gezegd: een rechtspersoon. Een VOGpr wordt door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) uitgegeven, namens de minister van Justitie.  

Wanneer nodig?
Bijvoorbeeld bij een aanbesteding, maar ook bij het afsluiten van een contract of voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Welke rechtspersonen kunnen een VOGrp aanvragen?
De VOGrp kan worden aangevraagd door een:

    Naamloze Vennootschap;
    Besloten Vennootschap;
    Stichting of vereniging;
    Vennootschap onder firma;
    Maatschap.

Wie moet de aanvraag indienen?
Door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, maat, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging.

Hoe kan een VOGrp worden aangevraagd?
De aanvraag doet u door een volledig ingevuld aanvraagformulier te versturen naar het COVOG. U kunt het formulier downloaden via www.justitie.nl/themas/vog of opvragen bij het COVOG.

Wat kost een VOGrp?
De prijs voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt 147,50 euro.

Wat wordt onderzocht?
Het COVOG onderzoekt de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities: de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Gegevens worden verzameld bij onder meer het Centraal Justitieel Documentatieregister, de documentatie vennootschappen en het Openbaar Ministerie.

Meer informatie
Op de site van Postbus 51 staat een handig document met daarin uitgebreide informatie over de gang van zaken rond de Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen.   
Auteur: Martin Krüger

Bron: De Zaak

Tags: VOGrp, VOG, Bedrijven, verklaring, omtrent, gedrag