Btw in de zorgsector

In deze whitepaper proberen we duidelijkheid te scheppen over de huidige stand van zaken (27 november 2013).

Volgens de Wet op de omzetbelasting geldt de btw-vrijstelling wanneer een gezondheidskundige handeling verricht wordt aan de patiënt, mits de handeling verricht wordt door iemand met een BIG geregeld beroep (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd beroep). De Belastingdienst is van mening dat bij facturatie via een ziekenhuis of instelling er sprake is van levering van diensten aan het zieken  huis of instelling.

De rechtbank oordeelde eerder al in meerdere processen dat “de diensten van de betreffende zelfstandigen zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens. Anders dan dat de Belastingdienst meent, is daarvoor niet vereist dat sprake is van een zakelijke overeenkomst tussen verpleger en patiënt.”

Daarnaast kan er geen sprake zijn van het ter beschikking stellen van arbeid. Het Hof: “Naar oordeel van het Hof kan bij een eenpitter geen sprake zijn van het uitlenen van personeel en kan evenmin sprake zijn van het ter beschikking stellen van arbeid”.

De Belastingdienst heeft al diverse rechtszaken verloren en onlangs heeft ZZP Nederland in een hoger beroep versus de Belastingdienst gestaan. Ook dit proces is gewonnen, maar de Belastingdienst is in november 2013 in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Dit betekent dat er nog steeds geen duidelijkheid bestaat.

Hoe nu verder?

Voorlopig kunnen de betreffende ondernemers in de zorgsector nog niets ondernemen en zullen de mensen die nu btw-plichtig gesteld zijn de btw moeten afdragen en hierover een bezwaarschrift sturen aan de belastingdienst tegen de eigen aangifte. Dit bezwaarschrift is voor cliënten van OAMKB beschikbaar.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met jouw online adviseur via www.oamkb.nl of info@oamkb.nl

2013-11-27