De fiscus ?googelt? mee

Reclame op Google websites
AdWords is een onderdeel van Google. Door middel van deze dienst kan men reclame plaatsen op Google websites. De adverteerder hoeft pas te betalen als er echt op zijn advertentie wordt geklikt. Google zendt vervolgens aan de adverteerder een factuur. Bij automatische incasso staat op het bankafschrift dat het bedrag is afgeschreven door Arvato Fin Serv Ltd.

Tot zover niets aan de hand? Nee, ware het niet dat Google niet vanuit Nederland factureert, maar vanuit Ierland. En op die factuur staat vermeld ‘VAT Reverse Charge System’.

Verleggingsregeling
Die omschrijving betekent dat de btw die over de dienst verschuldigd is, verlegd wordt naar u als afnemer van de dienst. Als Nederlandse adverteerder moet u dus zelf de over die dienst verschuldigde (Nederlandse) btw aangeven en afdragen.

Volledig btw-ondernemer
Bent u volledig btw-ondernemer, dan leidt dat niet tot een financieel nadeel. U mag immers die zelf te berekenen btw in dezelfde aangifte ook weer helemaal als voorheffing in aanmerking nemen.

Btw-vrijgestelde prestaties
Maar verricht u ook btw-vrijgestelde prestaties, dan is de voorheffing niet zomaar integraal te verrekenen!