E-commerce blijft marktaandeel vergroten

Daarin wordt duidelijk dat de voorspellingen voor het jaar 2011 erg rooskleurig zijn voor de e-commerce sector. Wereldwijd wordt verwacht dat er bijna 19% groei valt te noteren. 

Dat percentage is gelijk aan het voorgaande jaar, en zelfs lager dan de voorspellingen die al worden gedaan voor 2012, waarin wordt gerept over bijna 21% groei. Het online tijdschrift TechCrunch geeft aan dat het opvallend is dat ondanks het geringe marktaandeel in Amerika van de e-commerce sector (zo'n 4%) de reclame-uitgaven welhaast buitenproportioneel zijn. Dit percentage is namelijk bijna 14% van de totale advertentieuitgaven in de Verenigde Staten.