Energielijst 2014 gepubliceerd

De Energielijst 2014 bevat investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, waarbij bedrijven 41,5% van de investeringskosten mogen aftrekken van de fiscale winst. 


Een wijziging van de uitvoeringsregeling is dat het minimale investeringsbedrag vanaf 2014 wordt verhoogd van € 2300 naar € 2500. 

Voor de categorieën onder duurzame energie die ook gebruik kunnen maken van subsidie van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) wordt vanaf 2014 als extra eis gesteld dat de belastingplichtige daarvoor ten tijde van de aanmelding houder is van een SDE-beschikking op grond van de SDE+ zoals die gold in 2013 of eerder. Omdat de categorieën die in 2014 voor de SDE+ in aanmerking komen, later worden gepubliceerd dan de EIA heeft de rijksoverheid er voor gekozen een onderdeel toe te voegen die projecten met een SDE-beschikking op grond van de SDE+ 2014 uitsluit van de EIA. 

 

Duurzame energie

  • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) [gewijzigd]. De omschrijving van zonnepanelen wordt opgesplitst om precies aan te sluiten bij de omschrijving van zonnepanelen in de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 15 kW, die zijn aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A vallen vanaf 1 januari 2014 ook onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en voor dit onderdeel gaat de eis gelden dat op het moment van melden de belastingplichtige houder is van een SDE-beschikking op grond van de regeling zoals die gold in 2013 of eerder.
  • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101) [gewijzigd]. De omschrijving van de zonnecollector wordt opgesplitst om precies aan te sluiten bij de omschrijving van de zonnecollector in de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Een afgedekte zonnecollector met een oppervlakte van ten minste 100 m2, valt vanaf 1 januari 2014 ook onder de SDE en voor dit onderdeel gaat de eis gelden dat op het moment van melden de belastingplichtige houder is van een SDE-beschikking op grond van de regeling zoals die gold in 2013 of eerder.
  • Zonne-energiesysteem voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte (251101) [vervallen]. De omschrijving voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte komt te vervallen, omdat deze techniek niet goed te omschrijven is wanneer de overlap tussen de EIA en de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie komt te vervallen. Wanneer in deze gecombineerde opwekking wordt geïnvesteerd dan kan dit onder de aparte codes voor zonnepanelen en zonnecollector worden gemeld.
Voor meer info: roger.prins@oamkb.nl

 

2014-01-06