Ernst & Young publiceert White Paper over rol accountant

Met dit rapport, getiteld ‘Betere communicatie door de externe accountant: meer waarde ontsluiten voor maatschappelijk verkeer en cliënt', zegt het kantoor een bijdrage te willen leveren aan het maatschappelijke debat over de rol van de accountant.
De White Paper zal daartoe worden voorgelegd aan bestuurders, commissarissen, beleggers en relevante politieke en overige organisaties. Het document is tot stand gekomen op basis van gesprekken met vooraanstaande bestuurders, commissarissen, beleggers en toezichthouders in Nederland.

Ernst & Young presenteert zijn voorstellen in de vorm van een ‘drietrapsraket'.

De eerste trap omvat de niet openbare communicatie van de accountant met zijn cliënt, met name de raad van commissarissen en het audit comité. Ernst & Young stelt voor om die communicatie frequenter te maken en een bredere scope te geven en hierover meer in dialoog te gaan met de raad van commissarissen. De accountant zou zijn opdrachtgever niet alleen 'harde" informatie moeten geven die verband houdt met de controle van de jaarrekening ("het professioneel oordeel"), maar ook "zachte" informatie over zaken als risicomanagement, governance en integriteitcultuur ("de mening van een professional"). Daarmee kunnen commissarissen hun toezichthoudende rol nog beter vervullen. Dit vereist een gedragsverandering in het accountantsberoep.
 
Lees verder op accountant.nl