Europarlement stemt voor vrijstellingen micro-entiteiten

  • Balanstotaal < ? 500.000
  • Omzet < ? 1.000.000
  • Gemiddeld aantal werknemers < 10


Men verwacht in Europa dat 75% van de ondernemingen die vallen onder de rapportageregels van de Europese richtlijnen inzake boekhouding, binnen het begrip micro-entiteit vallen. Men stelt dat deze ondernemingen hoofdzakelijk actief zijn in het bedrijfsleven op lokaal of regionaal niveau, met weinig of geen grensoverschrijdende activiteiten. "Dit voorstel zou de lidstaten in staat stellen om het ondernemersklimaat voor micro-entiteiten te vereenvoudigen en hun concurrentievermogen en groeipotentieel te stimuleren."


Volgens de effectbeoordeling van de Commissie zou de besparing gemiddeld ? 1.169,- per onderneming zijn. Indien heel Europa mee zou doen, zou het voorstel zo?n ? 6,3 miljard kunnen besparen. n het verslag dat woensdag is aangenomen stelt het Parlement dat lidstaten zelf moeten kunnen kiezen of ze micro-entiteiten vrijstellen. Het is dan ook nog niet bekend hoe Nederland hiermee omgaat. Wel moeten de micro-entiteiten blijven voldoen aan de boekhoudverplichting, waarbij de lidstaten extra eisen kunnen stellen. Een blokkerende minderheid in de Raad blokkeert het voorstel nog steeds.