Geef ze een reden om te antwoorden

Een ander risico is het doen van aannames. De verkoper doet al pratende enkele veronderstellingen zonder deze te controleren. Ook dat leidt regelmatig tot kortsluiting. Kortom: wanneer de verkoper te veel aan een stuk doorkletst, kan een verkoopgesprek gemakkelijk ontsporen.

Zo krijg je meer informatie

Het is een goede tactiek om iets te vertellen, liefst niet te lang en dan af te sluiten met een vraag. Daarmee betrek je de klant actief in het verkoopgesprek.

Zo maar vragen stellen is echter geen goede gedachte. Het is te direct. Het kan de klant overvallen. Het gevolg is dat hij geen antwoord geeft, of terughoudend is met zijn reactie.

Het is daarom beter om je vraag in te leiden met een reden. Wanneer je mensen een goede reden geeft om je vragen te beantwoorden, zijn ze bereidwilliger om antwoorden te geven.

Bron: Salesquest