Gemeenten negeren ZZP'ers

De kwaliteit van het werk dat ZZP'ers binnen een gemeente leveren wordt door deze gemeente als goed beoordeeld. Daar bovenop komt dat de kosten als marktconform of zelfs daaronder kunnen worden gekwalificeerd. Dat gemeenten desondanks weinig gebruik maken van ZZP'ers komt door de kwetsbaarheid van de dienstverlener in geval van ziekte. Het is in dergelijke situaties vaak lastig om een vervanger te regelen die tijdig kan inspringen. Overigens verwachten de respondenten wel dat het percentage ZZP'ers dat bij de gemeente aan de slag kan zal toenemen de komende jaren.