Het Nieuwe Werken door meer organisaties gebruikt

Het zijn met name grotere bedrijven die mogelijkheden bieden voor thuiswerken en flexwerken. Ondernemers hebben nog meer moeite om dergelijke faciliteiten te bieden aan hun medewerkers. Maar ook de grotere bedrijven met meer dan 500 werknemers hebben moeite met het succesvol implementeren van Het Nieuwe Werken. Vaak is er een mismatch tussen de intentie om Het Nieuwe Werken te implementeren en de structuur en cultuur waarin dit moet gebeuren.

Veel bedrijven denken dat techniek voldoende is voor het implementeren van het Nieuwe Werken, maar dit levert een aandacht tekort op voor de mensen die uiteindelijk met de verandering om moeten gaan. Organisaties zouden dan ook meer aandacht moeten geven aan de onderlinge relaties tussen werknemers en de cultuurverandering die gepaard gaat met de invoer van Het Nieuwe Werken.