Fiscale winst

Als je investeert in de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmiddelen, kun je gebruikmaken van de 'innovatiebox'. Deze regeling is vanaf 2013 vereenvoudigd.

Innovatieve projecten. De innovatiebox biedt jouw onderneming de mogelijkheid om je winst op innovatieve projecten tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 5% te laten belasten. Dit geldt voor winst uit immateriële activa waarvoor je een octrooi, een buitenlands patent of een S&O-verklaring hebt gekregen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe software of een slimme productielijn.

Moeite met toerekenen. In de praktijk blijkt dat met name het bepalen van het deel van de winst dat verband houdt met het project, tot veel vragen leidt. Als er in een BV namelijk nog andere activiteiten plaatsvinden, moet er een splitsing worden gemaakt. Maar hoe moet dan worden omgegaan met algemene kosten, zoals huisvesting, rente en management? Lastige vragen die vaak niet door het bedrijf zelf kunnen worden opgelost. Dus moeten zij hiervoor dure adviseurs inhuren …

Forfaitaire regeling. Teneinde het voor het MKB makkelijker te maken om de innovatiebox te gebruiken, is er met ingang van 2013 een forfaitaire regeling ingevoerd. Op verzoek kun je voortaan uitgaan van een vast percentage van 25% van de winst. Het bedrag dat op deze wijze in de innovatiebox mag worden opgenomen, is wel gemaximaliseerd tot € 25.000,-. Daardoor is dit eigenlijk alleen aantrekkelijk bij kleinere projecten. Het forfait kan voor een periode van drie jaar worden toegepast. Daarna moet je, als je nog steeds de innovatiebox wilt toepassen, wel weer gaan rekenen.

Meerdere regelingen. Er zijn naast de innovatiebox meer fiscale regelingen die innovatieve projecten moeten stimuleren. Zo bestaat er de WBSO en de RDA.

 In de innovatiebox betaal je maar 5% vennootschapsbelasting over de winst op innovatieve projecten. Vanaf 2013 geldt er een forfaitaire regeling.