Joint-venture de oplossing voor kansrijke, maar kapitaalarme ondernemers?

Een joint venture is een zakelijke samenwerking tussen twee of meerdere partijen waarbij één specifieke economische activiteit als leidraad wordt genomen. Winst en verlies zijn voor rekening van alle deelnemende partijen.

De joint-venture is anders dan een fusie, omdat gedurende het traject van een joint venture de onafhankelijk en zelfstandigheid van alle partijen gewaarborgd blijft. Als verschillende ondernemers zich bijvoorbeeld willen richten op een speciaal product of een speciale dienst kunnen zij een joint venture opzetten om dit te realiseren.

Lees verder