Lenen van uw eigen BV

Hof Den Haag. Vaak is de praktijk makkelijker dan de theorie. Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt. X had een gouden handdruk ontvangen en deze in een eigen stamrecht-BV ondergebracht. Vervolgens had de BV (een deel van) het geld uitgeleend aan X zelf in privé. Het voordeel hiervan is dat de eventuele (beleggings)winst door X in privé wordt behaald en niet of deels belast is in Box 3, in plaats van dat het én belast is met vennootschapsbelasting in de BV - Box 2 - én/of middels de stamrechtuitkeringen bij X, maar dan in Box 1, dus progressief.

Geen enkel fiscaal probleem?
Het bedingen van een stamrecht bij een eigen (nieuw op te richten) BV is geen enkel fiscaal probleem. Uiteraard moeten de fiscale eisen in de gaten worden gehouden en moeten de afspraken goed worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook het ‘uitlenen’ van het geld door de BV aan u is op zich geen probleem. Immers, de BV moet het geld ‘ergens’ laten renderen. Er zijn geen fiscale of andere beperkingen die dat op zich verbieden. Wel moet dit op basis van objectieve zakelijke voorwaarden gebeuren, alsof het een afspraak tussen willekeurige derden betreft. Dit wordt handelen ‘at arm’s length’ genoemd.