MKB kan herstel tegemoet zien

Onderzoek van EIM toonde al eerder aan dat het grootbedrijf de afgelopen periode heeft weten te profiteren van de groei van de wereldhandel. Omdat het grootbedrijf sterk internationaal georiënteerd is, kon deze sector meer profiteren dan het MKB.