MKB nog weinig oog voor risico's van het Nieuwe Werken

Met name het midden- en kleinbedrijf is nog onvoldoende voorbereid op het verliezen van bedrijfsgevoelige informatie. Ondernemers doen er goed aan om het personeel beter bewust te maken van de potentiële gevaren van software.

Lees verder