Moet u de Arbo-regels ook voor thuiswerkers hanteren?

De Arbo, het kennisplatform voor veiligheid en preventie, meldt dat onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut aangeeft dat ook bij thuiswerken de Arbo-regels van kracht zijn. Het is echter lastig in te schatten in hoeverre er overtredingen aan het licht zullen komen. Jan Popma (Hugo Sinzheimer Instituut) ziet een groot verschil in omstandigheden. Als iemand thuis van de trap valt, dan kan je daar natuurlijk niets aan doen. Werkgevers zijn tot op zekere hoogte verantwoordelijk, bijvoorbeeld als het gaat om werkplekken en beeldschermen. `Dan geldt de zorgplicht van de werkgever`, waarschuwt Popma. `Thuiswerkers genieten dan dezelfde bescherming als hun collega`s op kantoor.`

Lees verder