Nederland wordt steeds ondernemender

"Nederland scoort hoger dan de Verenigde Staten waar het gaat om het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking. Ook het relatieve aantal starters is hier hoger", zegt Verhagen.

De laatste cijfers tonen aan dat ondernemers zo'n 12% vertegenwoordigen op de arbeidsmarkt. In de VS is dit bijvoorbeeld 'slechts' 10%. Uit de studie blijkt eveneens dat Nederland met een relatief lage werkloosheid de crisis behoorlijk heeft doorstaan. De afbouw van onze staatsschuld ziet Verhagen als één van de grootste uitdagingen. Ook de productiviteit van ons land is een punt van aandacht. Momenteel is deze uitzonderlijk hoog, maar door de vergrijzing moet Nederland innovatief zijn om de productie op dat niveau te houden.