Ondernemerschap leren aan de UvA

Er staan drie vormen van ondernemerschap centraal: ondernemerschap binnen organisaties, nieuwe commerciële ondernemingen en initiatieven gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. De Engelstalige master duurt één jaar.


De wetenschap zag aanvankelijk de ondernemerschap als puur economisch bijverschijnsel. Buiten dat ondernemerschap economische gevolgen met zich meebrengt, zorgt het ook voor duidelijke maatschappelijke gevolgen. Daarbij komt dat ondernemers niet alleen geïnteresseerd zijn in (maximale) opbrengsten, maar ook bijvoorbeeld vanuit een ideëel motief het creëren van maatschappelijke waarde.  


Haal de ondernemer in jezelf naar boven

"Dit alles vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines die ondernemerschap als studie toegankelijk maakt voor studenten met uiteenlopende (academische) achtergronden. De nieuwe joint master, waartoe UvA en VU de handen ineen hebben geslagen, heeft zo’n aanpak", zegt Willem Verschoor, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU.


Waarde creëren

Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, licht toe: "Ondernemerschap is niet zozeer een kwestie van een bedrijf runnen, maar vooral van waarde creëren en voor vernieuwing zorgen. Die filosofie komt ook tot uiting in onze nieuwe masteropleiding. Ondernemers komen bij onstabiele of ‘onvaste’ omstandigheden juist tot bloei en kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren met hun initiatieven. Door academische topkwaliteit te combineren met praktische ondernemersvaardigheden, doen onze studenten de wetenschappelijke en praktische kennis op die zij nodig zullen hebben in de ondernemerspraktijk."

2014-02-18