Op weg naar ??n omgevingswet

Het onderwerp is al jaren aan de orde, omdat ondernemers en burgers hinder ondervinden van de lastige procedures en vage regels die van toepassing zijn. Hermans en Wientjes zijn van mening dat een duidelijke éénlijnige omgevingswet de oplossing is. Het zou dan niet zo zeer gaan om een herziening van het omgevingsrecht, maar meer om de intergratie van de verschillende concepten tot één geheel.

De belofte zou nu eindelijk moeten worden ingelost door minister Schultz. Middels een brief attenderen MKB-Nederland en VNO-NCW de minister er op dat het kabinet voornemens was de lastendruk te verlagen, en zouden zij dus graag zien dat de minister ook déze problemen aanpakt.

Binnen een jaar zou er een concept moeten komen voor de wet, gemaakt door een groep deskundigen uit zowel de wetenschap als de praktijk. Hierna kan een wetsvoorstel volgen, waarna het haalbaar is om dit allemaal in te voeren nog binnen de huidige regeerperiode.