Pensioenbrieven voor 1 januari 2014

Dit geldt alleen wanneer het pensioen op 1 januari 2014 nog niet is ingegaan, dus wanneer het pensioen op dat moment nog steeds wordt opgebouwd. Wij kunnen de nieuwe pensioenbrief opstellen, zodat het pensioen in de eigen BV ook volgend jaar weer voldoet aan de wettelijke regelgeving.

Kosten zijn 150 euro per pensioenbrief. De modelpensioenbrieven van de belastingdienst zijn niet zo geschikt omdat deze op een aantal punten nadelig voor de de ondernemer zijn.We hebben dus zelf pensioenbrieven opgesteld. 

Als ondernemer kun je er ook voor kiezen om de opbouw vanaf 2014 niet verder voort te zetten als daar aanleiding voor is. Dat moet dan ook schriftelijk worden vastgelegd.

2013-12-13