Vakantiewetgeving niet ingevoerd met terugwerkende kracht

Twee ingrijpende veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe wetgeving. Allereerst is de opbouw van vakantie gedurende een periode van ziekte aangepast. Per 1 januari bouwt een arbeidsongeschikte werknemer ook gedurende ziekte zijn wettelijke vakantiedagen op, wat anders is dan de huidige situatie, waarin een werknemers enkel over het laatste half jaar van zijn/haar arbeidsongeschiktheid vakantiedagen kan opbouwen.