Volg je interesses niet je talenten

Zoals Ed Deci en Richard Ryan en hun collega’s hebben aangetoond zijn mensen intrinsiek gemotiveerdwanneer ze activiteiten verrichten die hen interesseren, die hen spontaan plezier geven en die geen externe beloningen vergen.  Wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn dat gaan ze helemaal op in de activiteit en zijn ze niet gemakkelijk af te leiden. Het initiatief is het hunne en ze houden het lang vol. Bovendien leren we beter op conceptueel niveau wanneer we intrinsiek gemotiveerd zijn.

Een  andere interessant punt is dat interesses nooit hoeven op te drogen. Ze ontwikkelen zich continue en veranderen op verrassende manieren en in verrassende richtingen. Dit is zo omdat, terwijl onze kennis groeit, ook nieuwe vragen opkomen en nieuwe nieuwsgierigheid ontstaat. Ook is een groot voordeel van je richten op dingen die je interessant vinden dat het gemakkelijker is om ze vol te houden. Het werk van Anders Ericsson en zijn collega’s heeft laten zien hoe belangrijk langdurig doelbewust oefenen is om ergens echt goed in te worden. Ik denk dat dit voortdurende oefenen alleen mogelijk is wanneer we een grote interesse hebben in de betreffende activiteit. Carol Dweck heeft het misschien wel het best gezegd toen ze schreef: “We hebben allen interesses die kunnen opbloeien tot capaciteiten.”

Bron: Oplossingsgericht Management