Voorstel betreffende renteaftrekbeperking zou schadelijk zijn voor vestigingsklimaat

Ruim een maand geleden werd de Fiscale Agenda gepubliceerd, waarin Weekers plannen presenteerde om een eenvoudiger, meer solide en fraude-bestendiger belastingstelsel te ontwikkelen. Ernst & Young heeft laten weten dat de plannen nadelige en schadelijke gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat.

Ernst & Young: "Het kabinet is van plan excessieve renteaftrek bij overnameholdings tegen te gaan. Rentelasten die samenhangen met een overname kunnen in de plannen van het kabinet niet langer worden verrekend met de winsten van de overgenomen vennootschap, maar alleen met eigen winsten van de overnameholding."