WBSO ook in 2011 aantrekkelijk

Subsidie voor werkgevers
Werkgevers die werknemers in dienst hebben die zogenaamd ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (S&O-werk) verrichten, kunnen aanspraak maken op een afdrachtvermindering loonbelasting. Hierdoor hoef je als werkgever minder loonbelasting af te dragen over het loon dat wordt betaald aan deze werknemers, waardoor de nettoloonkosten dalen.

Afdrachtvermindering 2011. Voor 2011 geldt een afdrachtvermindering in de eerste schijf van 46% tot een loonsom van € 220.000,-. Daarboven geldt een tarief van 16%. Tip. Voor werkgevers die pas sinds kort gestart zijn, geldt in de eerste schijf een tarief van maar liefst 62%.

De afdrachtvermindering wordt berekend over het aantal uren dat werknemers besteden aan S&O-werk en hun gemiddelde uurloon.

Subsidie voor ondernemer zelf
Niet alleen werkgevers kunnen profiteren van de WBSO. Ook een inkomstenbelastingondernemer die zelf S&O-werk verricht, kan aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Op voorwaarde dat je op jaarbasis minimaal 500 uur besteedt aan dergelijke werkzaamheden, heeft u als ondernemer recht op een additionele ondernemersaftrek.

Extra ondernemersaftrek. Bovenop je reguliere zelfstandigenaftrek kun je aanspraak maken op een aftrekpost van € 12.031,-.
Startende ondernemer. Wanneer je bovendien kwalificeert als startende ondernemer, wordt deze aftrek verhoogd tot maar liefst € 18.048,-.

Welke projecten?
Vraag is natuurlijk wat voor soort werkzaamheden onder de term S&O-werk vallen.

In de WBSO worden vier soorten projecten genoemd die in aanmerking komen voor subsidie:

• ontwikkeling van producten, processen of programmatuur;

• onderzoeksprojecten waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd;

• analyses gericht op de technische haalbaarheid van speur- en ontwikkelingswerk;

• technisch onderzoek naar verbetering van het productieproces of programmatuur.

Aanvraag S&O-verklaring
Om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel, moet je een aanvraag voor een S&O-verklaring indienen.

Een dergelijke aanvraag moet ingediend worden bij SenterNovem, een dienst die inmiddels onderdeel uitmaakt van het Agentschap NL.

Wij verwijzen je hiervoor naar de website: https://www.senternovem.nl/wbso/

Let op. Een aanvraag moet uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft, ingediend zijn.

Eind november.
Wanneer je dus vanaf begin 2011 S&O-werk gaat uitvoeren, is het noodzakelijk om uiterlijk ultimo november 2010 uw aanvraag in te dienen.

Stagiaires
Vaak wordt er bij projecten gebruikgemaakt van stagiaires. De uren die zij besteden aan S&O-werk, komen onder voorwaarden ook in aanmerking voor de afdrachtvermindering; ondanks dat er geen sprake is van een dienstverband.
 
Dit artikel verscheen eerder op lite.indicator.nl