Weggeefwoensdag bij OAMKB - gratis whitepaper: Beperking Aftrek Hypotheekrente 2013

Beperking aftrek rente nieuwe eigen woningleningen per 1-1-2013

Hoewel de hypotheekrenteaftrek vaak als onaantastbaar wordt aangemerkt, is deze in de loop der jaren al meerdere keren ingeperkt. Zo geldt de aftrek sinds een aantal jaren niet meer voor een tweede woning, is de aftrekperiode gemaximeerd op 30 jaar en beperkt de bijleenregeling bij aanschaf van een andere woning de ongebreidelde aftrek van hypotheekrente.

Verder geldt voor dure woningen een hoger eigenwoningforfait. In het Lenteakkoord is een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek opgenomen. Volgens het wetsvoorstel moeten nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair * worden afgelost om recht op aftrek van hypotheekrente te houden. De bedoeling is het aantal aflossingsvrije leningen terug te brengen en het vertrouwen op de woningmarkt te herstellen.

Concreet houdt het wetsvoorstel de volgende zaken in:

1. Voor nieuwe eigenwoningleningen geldt verplichte aflossing van de hele lening in 30 jaar.

2. Afschaffing van de vrijstelling voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen, spaar- en beleggingsrekeningen eigen woning.

3. Overgangsrecht voor bestaande leningen, waardoor de hypotheekrente op bestaande eigen woningleningen aftrekbaar blijft gedurende maximaal 30 jaar zonder aflossingsverplichting.
 
Let op: Het oversluiten van een op 31 december 2012 bestaande lening bij een verhuizing leidt er niet toe dat de nieuwe regels van 2013 voor aftrek hypotheekrente van toepassing zijn.

Let op: Als niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan dan is de rente niet meer aftrekbaar.
 
Wil je meer weten over de wijzigingen in de aftrek van hypotheekrente?  Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze adviseurs. Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek met jouw OAMKB partner in de buurt of mail naar info@oamkb.nl           www.onlineaccountantsmkb.nl

*  Bij een annuitaire hypotheek bestaat het vaste maandbedrag uit een deel aflossing en een deel rente. In het begin is een groter deel van het bedrag rente, naar het einde toe wordt er meer van de hypotheek afgelost.

Lees de gehele pdf

Tags Weggeefwoensdag, whitepaper, gratis, hypotheek, aftrek, hypotheekrenteaftrek, helderheid