Weggeefwoensdag bij OAMKB: Nieuwe factureringseisen vanaf 2013

Nieuwe factureringseisen vanaf 2013
Nieuwe regels
Vanwege een nieuwe Europese richtlijn heeft de staatssecretaris een
wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting.
treedt het wetsvoorstel in werking.
Doel wijziging
Doel van de nieuwe regels is het vereenvoudigen van de facturering
van de wetgeving en het bevorderen van het gebruik van
naar verwachting een grote vermindering van de
worden bereikt. Er worden ook andere
gerealiseerd, zoals de regels voor het
van de facturen.
Vereenvoudigde factuur
Zo wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen waarin de kans op fraude minder groot is, een
vereenvoudigde factuur uit te reiken. Dit mag als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger
is dan € 100,-.
Per 1 januari 2013 worden de factuurvereisten aangepast. Doel daarvan is onder meer
het bevorderen van elektronisch factureren. In ons overzicht kun je nalezen wat er precies
gaat veranderen.
Bron: tipsenadvies-belastingen.nl
Overzicht van de huidige factuurvereisten en de factuurvereisten per1 januari 2013
Op de factuur dient het volgende
1. factuurdatum;
2. factuurnummer;
3. btw-identificatienummer, naam en adres van de ondernemer die de dienst of
levering verricht;
4. naam en adres afnemer;
5. omschrijving van de prestatie;
6. datum van de prestatie;
7. vergoeding en eenheidsprijs;
8. tarief;
9. munteenheid;
10. bedrag van de verschuldigde btw;
In sommige gevallen moet worden vermeld:
11. het btw-identificatienummer van de afnemer als
a. de verschuldigde omzetbelasting is verlegd naar de afnemer
b. als de prestaties intracommunautaire leveringen betreffen

Kijk voor de volledige PDF op https://tinyurl.com/cgjkwkv

Tags: Weggeefwoensdag, whitepaper