Welke cao geldt er nu?

Overgang van onderneming
Uitgangspunt is altijd dat de primaire arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet mogen verslechteren. Dit is ook uitdrukkelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Maar wat betekent dat nu als er twee cao’s zijn?

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Wanneer voor jouw bedrijf een branche-cao van toepassing is en je neemt een bedrijf in dezelfde branche over, dan verandert er niet veel voor de overgenomen werknemers. Hebben zij echter betere voorwaarden, bijv. een hoger loon, dan behouden zij hun rechten op dat punt. Komt er nadien een nieuwe cao tot stand, dan kun je dán bekijken of de arbeidsvoorwaarden moeten of kunnen worden aangepast richting de arbeidsvoorwaarden voor jouw eigen werknemers.

Verschillende branche-cao’s
Geldt er voor het overgenomen bedrijf een andere cao dan voor je eigen bedrijf? Wil je dat voor jouw bedrijven één cao gaat gelden, omdat de bedrijven met elkaar overeenkomende activiteiten uitvoeren? Je moet in eerste instantie het bestaan van twee cao’s accepteren. Pas daarna kun je gaan harmoniseren. Bijv. als voor jouw eigen bedrijf de bouw-cao geldt en voor het overgenomen bedrijf de kleinmetaal-cao. De einddatum van de kleinmetaal-cao is dan de eerste mogelijkheid om te gaan harmoniseren.

Cao overgenomen bedrijf loopt af
Na afloop van de looptijd van de cao van het overgenomen bedrijf, kun je met de overgenomen medewerkers andere arbeidsvoorwaarden overeenkomen, bijv. zoals die van je eigen werknemers. Een achteruitgang in salaris of andere arbeidsvoorwaarden kun je eventueel opvangen via een aflopende persoonlijke toeslag die niet meestijgt met het cao-loon.

Nieuwe branche-cao voor jouw bedrijf
Komt er na afloop van de overname een nieuwe cao tot stand binnen jouw branche, dan betekent dit dat de nieuwe cao vanaf dat moment ook voor de overgenomen werknemers gaat gelden. Dit is ook het geval als de ‘overgenomen cao’ nog loopt.

Persoonlijke toeslag
Bij een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden kun je een persoonlijke toeslag toekennen. Tip: Spreek bij het toekennen daarvan af dat de toeslag van tijdelijke aard is en dat die niet meestijgt met een verhoging van de cao-lonen. Door deze afbouw zullen de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen en de ‘oude’ werknemers na verloop van tijd samenvallen.

Alleen cao bij overgenomen bedrijf
Geldt er voor jouw bedrijf geen cao maar voor het overgenomen bedrijf wél, dan ben je verplicht de dan geldende cao tot de einddatum toe te passen. Tenzij iedere medewerker instemt met andere arbeidsvoorwaarden. Stemt een medewerker niet in en heb je aangeboden de nadelen te compenseren via een persoonlijke toeslag, dan kan dit betekenen dat de overgenomen werknemer door te weigeren geacht wordt niet redelijk te handelen.

Die onredelijke weigering kan desnoods een reden zijn om het dienstverband te beëindigen. Jouw positie wordt overigens sterker als je je voor het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden vóóraf verzekert van de steun van jouw ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.