Werkkostenregeling, meteen meedoen of niet?

Tijd genoeg? De werkkostenregeling is in feite een nieuwe manier van omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan jew werknemers. Deze regeling gaat in per 2011. Je hebt echter nog drie jaar de gelegenheid om gebruik te maken van de overgangsregeling. Doet je dat, dan mag je doorgaan met de huidige regeling. Niks aan de hand, zal je denken, maar wat is wijsheid?

Eerst zaken op een rijtje zetten
Inventariseren. Het is slim om eerst te inventariseren van welke kostenvergoedingen en verstrekkingen je gebruikmaakt voor uw werknemers.

Vergelijken. Is het totaalbedrag daarvan meer dan 1,4% van uw loonsom? Bereken dan het verschil tussen de belasting die je nu kwijt bent over de vergoedingen en verstrekkingen (geeft u bijvoorbeeld één keer per jaar een geschenk van € 70,-, dan bent u daar nu 20% belasting over verschuldigd). Vergelijk dit met de belasting die straks over dezelfde vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling verschuldigd is. Dit laatste is een 80%-eindheffing (belasting voor uw rekening) over de vergoedingen en verstrekkingen voor zover deze meer zijn 1,4% van uw loonsom.

Kiezen.
Door deze bedragen naast elkaar te houden, kan je precies bepalen welke regeling voor jou het gunstigst is.

Tip.
Geef je veel vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel, dan zal de huidige regeling vaak gunstiger uitpakken. Geef je nu bijna geen vergoedingen en verstrekkingen dan zal de werkkostenregeling je vermoedelijk nog ruimte bieden om iets belastingvrij te geven aan je werknemer.