Werknemer ergert zich over verkeer en onnodige administratie

Ongeveer 1 op de 6 werknemers geeft aan minimaal één keer per week te kampen met onnodige administratie. Een iets lager percentage geeft aan dat hij of zij wordt gehinderd in de werkzaamheden door slecht functionerende collega's. De grootste ergernis is echter files en vertragingen in het vervoer (17%). 

Opvallend is dat slechts 6% van de respondenten de persoonlijke omstandigheden als hinderlijk beschouwd, zoals de gezondheid en leefstijl. ondervinden bij het werk.