Werknemers willen langer doorwerken door flexibel werken

Van alle werknemers van boven de 50 zou 60% langer willen doorwerken, dat is dus iets lager dan in de jongere leeftijdsgroepen, waar het gemiddelde op 67% lag. Hoger opgeleiden en vrouwen staan positiever tegenover langer doorwerken. Het is niet bekend of er ook verschillen zijn tussen verschillende leeftijdsgroepen en mannen vs. vrouwen als het gaat om overwerken.

Het Nieuwe Werken
Er ligt een grote mogelijkheid in de combinatie van de toenemende vergrijzing en de groei van Het Nieuwe Werken. Oudere werknemers moeten met het nieuwe pensioenstelsel mogelijk langer doorwerken. Door dit te combineren met HNW zijn ze gemotiveerder en meer tevreden. Momenteel is er nog een duidelijke scheiding van markten waar dit wel en niet mogelijk is. HNW wordt vooral gebruikt in de sectoren ICT en telecommunicatie, financiële dienstverlening en overheid/not for profit.