Zelfroosteren en effici?nter te werk gaan

Zelfroosteren is handig voor werknemers
Neem bijvoorbeeld eens een ziekenhuis dat zich zelfroosteren eigen zou maken. De beste shifts zijn het eerste vergeven en dus lang van te voren al ingepland. De minder populaire diensten worden beter vergoed, bijvoorbeeld ‘s nachts of in het weekend. Dat is nu al zo en zal met zelfroosteren niet anders zijn. Wanneer een dienst niet voor een bepaalde tijd wordt opgevuld, zou automatisch aan de beschikbare medewerkers een verzoek gericht kunnen worden om de betreffende shift te vullen. Uiteindelijk zal de hoofdverantwoordelijke een signaal moeten krijgen en op ouderwetse wijze een niet ingevulde dienst toewijzen.

Het Nieuwe Werken: voor veel mensen een spannende verandering
De voordelen van zelfroosteren voor het personeel zijn helder: bepaal zelf wanneer en hoeveel je werkt. Voor het management zijn de voordelen wveneens helder, zou je denken: er valt een last van de schouders van het hoofd afdeling. Daar zit hem nu ook meteen de bottleneck. Het management heeft het gevoel dat het de grip op de planning kwijt is. Het gevoel dat de controle verdwijnt en dat er misschien wel minder management nodig is. Bovendien zijn veranderingen voor mensen niet eenvoudig.

Wat Het Nieuwe Werken betreft: de techniek is er, maar de wil van mensen om te veranderen is niet altijd present. Aan de ene kant uit zelfbescherming, aan de andere kant uit angst voor dit soort veranderingen. Mensen moeten dus overtuigd worden van hun eigen voordeel en bovendien van het voordeel in het algemeen belang. In het voorbeeld van zelfroosteren in het ziekenhuis gaat het om het belang van de patient, het personeel en het voordeel van het inperken van de kosten van de gezondheidszorg.

Ook de patiënt vaart wel bij zelfroosteren - management opnieuw bottleneck
De voordelen die gelden voor het personeel dat zichzelf kan inroosteren, kunnen ook gelden voor patiënten. In het ziekenhuis in Maastricht kun je zelf geen afspraak maken. Na verwijzing door de huisarts ontvang je  dan na 10 werkdagen een brief waarin staat op welke datum je terecht kan bij de specialist. 10 werkdagen betekent dat je al 2 weken verder bent, voordat je dus een datum door krijgt. Die afspraakdatum wordt bepaald door het team, dat de urgentie bepaalt, waarna je mogelijkerwijs pas 2 maanden later op afspraak mag komen (dan moet je net maar kunnen, maar als je 2 maanden moet wachten kunnen de meeste mensen wel). Hoezo bureaucratisch?

Is het niet mogelijk dat de huisarts in samenspraak met de patiënt de urgentie bepaald? De klacht dat veel mensen niet komen opdagen op een afspraak kan dan ook worden verminderd door mensen zelf te laten plannen en door automatisch berichten te sturen ter herinnering. Bovendien moet je het een patiënt makkelijk maken om een afspraak te verzetten of te annuleren.

Wanneer de agenda van de specialist benaderbaar is door de huisarts, kan die meteen een afspraak plannen in de data die beschikbaar zijn. Dat scheelt een heleboel management in het ziekenhuis. Hebben we meteen weer de bottleneck te pakken: kan het management in het ziekenhuis de controle loslaten en meewerken aan een zelfroosteringsysteem? Meestal beslist het management ook nog mee over dit soort zaken en verdedigt dan het eigen fort.

Belgische aanpak is efficiënter en klantvriendelijker
Kijken wij dan naar onze Zuiderburen, dan is daar de gezondheidszorg goedkoper en veel beter geregeld. Dat komt niet door Het Nieuwe Werken, maar meer door het oude - oude werken: toen nog decentraal werd gedacht. Bij ons is dat werken in de tijd van vóór de schaalvergroting. De Belgische specialist heeft een praktijk aan huis en een spreekkamer in het ziekenhuis. De vrouw van de specialist neemt afspraken op of het ziekenhuis zelf. Ze beschikken allebei over de agenda van de specialist. De lijnen zijn kort, er zijn weinig afdelingen of managers. Er zijn geen wachttijden van 2 maanden. Als je bij de specialist komt, loopt hij meteen even met je naar een andere kamer om een foto te maken. Hij bekijkt hem en komt met een diagnose en een recept.

In Nederland gaat het zo:
Verwijzing van de huisarts  wachten op -> afspraak -> afspraak wordt per brief thuisgestuurd -> 2 maanden wachttijd -> afspraak specialist -. foto laten maken op de radiologie afdeling, melden bij de balie, wachten -> terug naar de specialist -> melden aan de balie, wachten tot je weer aan de beurt bent -> diagnose behandeling + recept

Tijdsduur: 10 werkdagen wachttijd voor afspraak+ 2 maanden wachttijd + circa 4 uur in het ziekenhuis tussen de afdelingen. De kosten hiervan…?

In België gaat het zo:
Bel zelf het ziekenhuis voor een afspraak -> afspraak over 1 week -> specialist maakt foto +diagnose+ behandeling +recept

Tijdsduur: 1 week wachttijd+ 1 uur bezoek. De kosten: € 69,95. 
In Nederland is de dierenarts zelfs duurder.

Efficiënter werken kan door Het Nieuwe Werken, door schaalverkleining, maar vraagt wel minder management en minder afdelingen. Vooral de wens om het geheel efficiënter, goedkoper en beter te maken, zonder de oude bedrijfscultuur en het eigen fort te verdedigen is belangrijk. Als niet alle stakeholders hieraan willen meewerken, functioneert zelfs het mooiste technische systeem niet.
 
Pascale Petiet - Oprichter van Online Accountants MKB. Ondernemende accountants volgens het nieuwe werken: Betrokken, Eerlijk en Efficiënt