Zelfstandigenaftrek 2012

Zelfstandigenaftrek 2012
De zelfstandigenaftrek is sinds 1 januari 2012 niet langer variabel. Het is voortaan een vast bedrag van € 7.280,-, dat onafhankelijk is van de hoogte van de winst.

Bovendien wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek niet meer jaarlijks aangepast.

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en aan het urencriterium voldoet.

Verder geldt:

- U mag de zelfstandigenaftrek niet meer verrekenen met ander inkomen uit Box 1 van de inkomstenbelasting, zoals loon of een VUT-uitkering, tenzij u een startende ondernemer bent. Dan mag u nog 3 jaar de zelfstandigenaftrek, inclusief de startersaftrek, verrekenen.
- Het deel van de zelfstandigenaftrek dat u niet kunt verrekenen, kunt u maximaal 9 jaar voortwentelen en van uw winst aftrekken.
- Een ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar is, heeft recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek
Starters die aan de voorwaarden voldoen, mogen de zelfstandigenaftrek verhogen met het bedrag van de startersaftrek »

Ondernemersaftrek
De zelfstandigenaftrek is een van de aftrekposten van de ondernemersaftrek, waarmee u uw belastbare winst kunt verlagen bij de belastingaangifte. Meer daarover leest u in: De ondernemersaftrek »

Zie ook:
- Aftrekposten 2012 »

Bron: De Zaak

Tags: Zelfstandigen, Ondernemer, Zelfstandigenaftrek, Aftrek, Belasting, Inkomstenbelasting, 2012