Collectief ZZP pensioen is doorgeschoten Nederlandse regelzucht

In plaats van een eenvoudige aanpassing van de huidige lijfrenteregels kiest het kabinet voor het optuigen van een nieuwe regeling, namelijk de ‘Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen’. Nog meer regels waar niemand bij gebaat is. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft op 15 januari de Kamerbrief ‘Zelfstandigen en Pensioen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Samen met de staatssecretaris Frans Weekers steunt zij het initiatief van belangenorganisaties om het pensioen van zelfstandigen te verbeteren. Daarbij zien ze over het hoofd dat het eenvoudiger en dus goedkoper is om de huidige regels aan te passen dan weer een nieuwe pensioenpijler te creëren. 


Wilfred Mooij, directielid en financieel planner van Geijsel Kroon: 
‘Slechts een klein deel van de vele zzp’ers bouwt pensioen op. Met een lijfrenterekening is dat vrij eenvoudig, bijna kosteloos en zeer flexibel. Je moet echter wel geld verdienen om te kunnen inleggen en je inkomen moet zodanig hoog zijn dat deze fiscale aftrekpost zinvol is. Er kleven ook nadelen aan een lijfrenterekening. Bij arbeidsongeschiktheid kun je niet aan het opgebouwde geld komen en bij financiële problemen is dit pensioenvermogen niet beschermd. 

De Staatssecretaris wil dit binnen het nieuwe ZZP Pensioen oplossen. Maar het is zinloos om daar nieuwe regelgeving voor in te richten. Met een paar kleine aanpassingen wordt binnen de huidige regelgeving het zelfde effect bereikt. En een zelfstandige die nu geen geld heeft om vrijwillig te sparen krijgt dit door de nieuwe regels ook niet. Zonde van het geld, zonde van de tijd. Een politieke schijnoplossing met Hollandse regelzucht”.  

In de nieuwe pensioenregeling wordt geregeld dat een zelfstandige zijn gespaarde pensioenvermogen bij een bijstandsaanvraag niet hoeft in te leveren en dat het vermogen opneembaar is bij eventuele arbeidsongeschiktheid.  

Dit zal voor iedereen (dus ook voor werknemers) mogelijk worden gemaakt  met een maximum vrijwaring van 2x de AOW als totaalbedrag aan pensioenvermogen. Daarnaast wensen zelfstandigenorganisaties dat het pensioen bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer kan worden opgenomen, zonder dat daarbij de huidige strafrente is verschuldigd. 

Naar verwachting wordt het ‘ZZP-pensioen’ vanaf 2015 ingevoerd. 
 

Wilfred Mooij  https://www.geijselkroon.nl/

 

Vandaag in het FD:

Beginnende zzp’ers maken niet of nauwelijks gebruik van het recht om bij hun oude pensioenfonds te blijven.

In 2012 verlengde staatssecretaris Frans Weekers van Financiën de periode waarin startende ondernemers van hun oude pensioenfonds gebruik kunnen maken van drie naar tien jaar. Maar uit een rondgang van FD Pensioen Pro, een activiteit van Het Financieele Dagblad, blijkt dat zzp’ers totaal geen belangstelling hiervoor hebben.

Zo maakten slechts drie bouwvakkers gebruik van de mogelijkheid bij het het pensioenfonds Bouw. Bij het ABP 68 en bij het PME (metalelektro) 400.

De waarschijnlijke verklaring voor het geringe animo is dat je als zzp’er zowel de werkgevers- als de werknemerspremie voor de pensioenregeling betaalt. Dat komt al gauw neer op zo’n 20 procent van je omzet.

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn biedt als enige grote fonds de mogelijkheid om minder premie te betalen (en dus ook minder pensioen op te bouwen). Dat fonds wist zo’n 1500 zzp’ers als deelnemer vast te houden

 

2014-01-23